-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Google Drive

Klik untuk membaca:Pengenalan | GMail | Google Drive | Google Docs | Google Slides | Google Sheets | Google Forms | Google Drawing | Google Calendar | Google Photos | YouTube | Blogger | Sites | Hangout Google Extensions | Google Street View | Google Scholar


Google Drive merupakan kemudahan penyimpanan data yang membolehkan pemiliknya berkongsi maklumat untuk pelbagai tujuan.
Yang berikutnya merupakan penerangan ringkas tenteng fungsi dan penggunaan Google Drive:

Pengenalan kepada Google DrivePerkongsian Maklumat melalui Google Drive
Cara perkongsian maklumatnya adalah seperti yang berikut:Penggunaan Google Drive secara OFFLINE

Kita boleh menggunakan Drive secara offline.

Yang penting, ialah memuat turun Google Drive, install dan semasa online, synch dengan akaun google dan tukar settings bagi membolehkan kita menggunakannya secara offline.

Ikuti video tutorial yang berikut untuk mengikuti panduannya:

Mark Benn.(2012). Working offline with Google Drive.


Klik untuk membaca:

No comments: