-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

GMail

Klik untuk membaca:Pengenalan | GMail | Google Drive | Google Docs | Google Slides | Google Sheets | Google Forms | Google Drawing | Google Calendar | Google Photos | YouTube | Blogger | Sites | Hangout Google Extensions | Google Street View | Google ScholarGmail merupakan perkhidmatan Google yang boleh diperolehi secara percuma. Ia menawarkan pelbagai perkhimdatan sokongan yang memudahkan proses perkongsian maklumat.

Antaranya ialah mewujudkan Kelompok (Group) yang dapat mempercepatkan proses penghantaran maklumat kepada kumpulan penerima yang ditetapkan. Yang berikut merupakan panduan untuk mewujudkan group:

Klik untuk membaca:

No comments: