-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Google Hangout

Klik untuk membaca:Pengenalan | GMail | Google Drive | Google Docs | Google Slides | Google Sheets | Google Forms | Google Drawing | Google Calendar | Google Photos | YouTube | Blogger | Sites | Hangout Google Extensions | Google Street View | Google Scholar


Google Hangout On Air membenarkan anda mengadakan Webinar dan perbincangan secara telesidang. Ia boleh diadakan dengan serta merta ataupun dijadualkan mengikut tarikh yang ditetapkan. Bagi pemegang akaun yang percuma, bilangan peserta yang boleh menyertai Hangout ialah tidak melebihi 15 orang.

Yang berikut adalah panduan menggunakan Google Hantout On Air:

No comments: