-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Idea untuk pedagogi: Flipped Classroom (versi Taiwan学思达)

Klik untuk bacaan lanjut:

Laman Web Berunsur Pendidikan || Pedagogi: Flipped Classroom | Flipped Classroom (versi Taiwan学思达) || Media Pengajaran: Matematik |

Idea untuk: Seni Visual |

En. Zhang Hui Cheng (张辉诚老师) telah memperkenalkan Pedagogi Flipped Learning di The Republic of Taiwan, khususnya untuk pendidikan yang berasaskan bahasa pengantar dalam bahasa Cina. Beliau berhasrat mengembelingkan sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan kepada pendidikan yang berfokus kepada pembentukan modal insan yang kreatif dan inovatif.

Beliau ingin melatih pelajar untuk menjadi pelajar yang terarah sendiri (自学), berfikir secara kritis dan kreatif (思考), dapat berkolaborasi dengan orang lain serta berani menyuarakan pendapat (表达).
Dr. Nah Che Tong (蓝志东) daripada Seremban Chung Hwa High School, N. Sembilan pula telah menyebarluaskan pedagogi ini ke Malaysia melalui anjuran bengkel-bengkel untuk guru-guru di sekolah-sekolah Malaysia, khususnya aliran bahasa pengantar Bahasa Cina. Beliau juga turut menganjurkan bengkel sehubungan itu dengan menjemput En. Zhang Hui Cheng untuk berkongsi idea dan maklumat bersama kalangan guru-guru di Malaysia serta menganjurkan rombongan lawatan sambil belajar ke The Republic of Taiwan. 


Yang berikut merupakan video yang memberikan gambaran keseluruhan inti pati Flipped Classroom (Flipped Learning) dalam bahasa Cina:
Penerangan Pelaksanaan Flipped Classroom (versi Taiwan dalam Bahasa Cina)


公益平台文化基金會. (2014). 2014翻轉教室工作坊:學思達教學法 (1/5) / 張輝誠老師


公益平台文化基金會(2014). 2014翻轉教室工作坊:學思達教學法 (2/5) / 張輝誠老師公益平台文化基金會(2014). 2014翻轉教室工作坊:學思達教學法 (3/5) / 張輝誠老師


公益平台文化基金會(2014). 2014翻轉教室工作坊:學思達教學法 (4/5) / 張輝誠老師


公益平台文化基金會(2014). 2014翻轉教室工作坊:學思達教學法 (5/5) / 張輝誠老師Pautan:

No comments: