-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Resos Pendidikan

Klik untuk membaca:

Laman Web berunsur pendidikan || Apps untuk pembelajaran: Dalam talian | Offline 


Terdapat banyak laman web berunsur pendidikan yang menyediakan pelbagai sumber maklumat yang membantu dalam perancangan, pelaksanaan dan juga penilaian, anda boleh klik kategori yang berikut untuk melihat contoh laman web yang membantu dalam proses pencarian maklumat yang berkenaan:

Kategori:
Kurikulum | Teknologi Pendidikan | Pengajaran Berbantukan Komputer | Penilaian & Pentaksiran | Pendidikan Prasekolah | Pendidikan Khas | Pendidikan Pemulihan | Bimbingan & Kaunseling |


Kategori Kurikulum & Bahan Rujukan

Sistem Guru Online Kementerian Pendidikan Malaysia

Portal ini memuatkan maklumat berhubung dasar Pendidikan, surat pekeliling, bank soalan peperiksaan pelbagai peringkat persekolahan, dokumen standard pelbagai subjek, rancangan pengajaran tahunan, rancangan pengajaran harian, DSKP dan sebagainya.

Halaman Facebook yang terdiri daripada kumpulan guru-guru sekolah. Terdapat perkongsian pelbagai maklumat berhubung pendidikan dan bank soalan untuk PT3 dll. Anda perlu memohon untuk menyertai kumpulan ini.BBC Learning English
Portal ini menyediakan bahan dan aktiviti pembelajaran Bahasa Inggeris baik secara lisan, membaca dan menulis untuk pelbagai tahap keupayaan.Pendidikan Bahasa Cina 为了中文教育
Portal ini menyediakan bahan sumber untuk pengajaran kemahiran Membaca dan Menulis dalam Bahasa Cina.060S.com小精灵儿童网站
Portal ini menhyediakan pelbagai jenis permainan dan bahan cerita dalam bahasa Cina untuk budak pelbagai peringkat umur.

KKlik untuk membaca:

Laman Web berunsur pendidikan || Apps untuk pembelajaran: Dalam talian | Offline

No comments: