-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Media Pendidikan         Media merupakan saluran maklumat yang membantu menyampaikan mesej pendidikan. Terdapat pelbagai peralatan dan bahan yang boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat yang ingin disampaikan bagi tujuan pengajaran ataupun memudahcara proses pembelajaran pelajar. 

        Di sini disediakan maklumat berhubung penghasilan dan penggunaan pelbagai media pendidikan.

Peralatan
No comments: