-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sample Projek Scratch - Animasi

Sebahagian besar projek Scratch Programming yang dihasilkan adalah bagi tujuan memenuhi syarat pensijilan Computational Thinking Skills & Teaching Computer Sains Programme oleh British Computing Society (CT&CS BCS) bagi Jurulatih Utama anjuran KPM-MDEC.

Sumitra Kan Fong Kuen |

Projek kategori Pengajaran & Pembelajaran (T&L) | Penceritaan (Story) | Permainan (Game) | Muzik (Music) | Animasi (Animation) | Lukisan (Drawing)


Berikut merupakan contoh latihan yang diadakan semasa bengkel tersebut:


Kan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Latihan Scratch - Variables. Hasil Latihan Bengkel CT&CS BCS.


Kan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Magic Carpet Ride. 


Kan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Lambada!


No comments: