-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Trenda dalam Teknologi Pendidikan

Klik untuk membaca:
     Terdapat pelbagai jenis teknologi pendidikan yang dapat membantu meningkatkan pembelajaran dan ia tidak terkongkong kepada pengintegrasian TMK semata-mata.

     Apakah perkembangan amalan pengintegrasian teknologi dalam pendidikan pada dua abad yang lalu, sejauh manakah perkembangannya memberikan impak kepada sistem pendidikan kita? Sila tontoni video yang berikut untuk mendapatkan gambaran keseluruhannya:     Setelah menonton video tersebut di atas, cuba tanya soalan ini, "Adakah penukaran media ataupun teknologi itu bermakna bertukarnya pendekatan dan kaedah pengajaran?"


      Pengajaran yang disampaikan tidak menjamin pembelajaran yang berkesan akan berlaku. Apakah pendekatan dan kaedah pembelajaran yang paling wajar diadakan untuk generasi sekarang?

     Mungkinkah pelajar membelajari konsep, kemahiran dan nilai TANPA kehadiran guru? Sugata Mitra, pensyarah Massachusettes Institute of Technology (MIT) telah menjalankan eksperimen untuk mencarikan jawapannya. Anda boleh mengikuti ulasan beliau berhubung dapatan kajian tersebut melalui video yang berikut:


Terdapat trenda baru dalam amalan teknologi pendidikan, antaranya:

No comments: