-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

APPs - di hujung jari!

Penggunaan Perisian Aplikasi (APPs) dapat memudahkan tugasan seharian dan merupakan sumber hiburan untuk yang berminat.

Di sini adanya pautan untuk tutorial menggunakan pelbagai jenis Apps. Klik pada Pautan yang bersesuaian dengan keperluan anda:


  KategoriApps (Klik nama Apps untuk bacaan lanjut) Catatan
Permainan
Kahoot!

Memory Game Maker
Permainan interaktif sama ada atas talian ataupun "off line".
Persembahan/ Animasi
 PowToon
Menyediakan persembahan elektronik untuk tujuan pembentangan / pelaporan.
Multimedia
  • Hotpotatoes
Sesuai untuk menghasilkan pakej pembelajaran multimedia interaktif
Hamparan Data
  • MS Excel
  • Google Sheet
 Analisis Data
Kaji Selidik
  • Google Forms
 Menyediakan borang untuk kaji selidik dsb.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Sumitra Kan Fong Kuen, Unit Teknologi Pendidikan, Jabatan Ilmu Pendidikan, IPGKTHO:


No comments: