-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Carta Organisasi Jabatan Ilmu Pendidikan Tahun 2018

Pada tahun 2018, terdapat sedikit rombakan struktur organisasi Jabatan Ilmu Pendidikan.
          En. Mohammad Roslan bin Aroff menerajui Jabatan Ilmu Pendidikan sebagai Ketua Jabatan dan dibantu oleh Dr. Kamisah binti Buang sebagai Timbalan Ketua Jabatan.

          Jabatan Ilmu Pendidikan terdiri daripada empat bidang pengajian, iaitu:
  • Bidang Pengajian Profesional
  • Bidang Pendidikan Khas & Pemulihan
  • Bidang Teknologi Pendidikan, dan
  • Bidang Prasekolah.


Klik untuk membaca:
Carta organisasi Jabatan Ilmu Pendidikan: 2018: Pindaan 1 | Asal  | 2017 | 2016

No comments: