-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Kurikulum PISMP

Kurikulum || Ringkasan Maklumat Kursus: Asas Pendidikan | Teras |


Yang berikut merupakan penerangan berhubung struktur kurikulum dan kursus Pengajian Profesional yang ditawarkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan:No comments: