-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Artikel Sumbangan Pensyarah - PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

jQuery UI Accordion - Default functionality Klik untuk memilih bidang:
ILMU PENDIDIKAN | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK | PENDIDIKAN PEMULIHAN | PENDIDIKAN KHAS | BIMBINGAN DAN KAUNSELING | PENYELIDIKAN | PROGRAM TRANSFORMASI KPM

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Klik untuk memilih pengarang:

KAMISAH BINTI BUANG, PhD

Kamisah Binti Buang, PhD
Ketua Bidang Prasekolah
Pensyarah Cemerlang DG52

Doktor Falsafah Pendidikan (Pendidikan Prasekolah / Pendidikan Awal Kanak-kanak), UKM
Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah / Pendidikan Awal Kanak-kanak), UKM
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu), USM
Sijil Ikhtisas Perguruan (Pengajian Melayu Sekolah Rendah), MP Mohd Khalid, Johor Bahru

Sila klik untuk membaca artikel:


SITI SALEHA BINTI SAMSURI, PhD

Siti Saleha binti Samsuri, PhD
Bidang Prasekolah

Ijazah Doktor Falsafah - Pendidikan Khas Awal Kanak-kanak, UKM
Ijazah Sarjana - Pendidikan Prasekolah, UKM
Ijazah Sarjana Muda - Pendidikan Awal Kanak-kanak, UM
Sijil Asas Perguruan - Pendidikan Awal Kanak-kanak, MPRM


Sila klik untuk membaca artikel:


SAEDAH BINTI SUKIRAN

Saedah binti Sukiran
Bidang Ilmu Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah), UKM
B. Ed. (Mathematics), University of Adelaide, Australia
Diploma Pendidikan, UIASila klik untuk membaca artikel:

No comments: