-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Bidang Pengajian Profesional Tahun 2018

Bidang Pengajian Profesional diterajui oleh Pn. Hjh. Fadhilah binti Aspar selaku Ketua Bidang.

  Gambar fotoNama dan Jawatan Kelayakan Akademik & Ikhtisas

Pn. Hjh. Fadhilah binti Aspar
Ketua Bidang Pengajian Profesional
Pensyarah Akademik DG 52

Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pendidikan), UTM
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian (BBA Hons), UUM
Diploma Perbankan, UiTM
Diploma Pendidikan (Perdagangan/Ekonomi Asas), UTMTn. Hj. Zaharudin bin Mohd Talip
Pensyarah Akademik DG 52

Tn. Hj. Nasirudin bin Md Top
Pensyarah Akademik DG 52
Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Pendidikan)

En. Yusof bin Abdullah
Pensyarah Akademik DG


Pn. Haslina binti Muhamad
Pensyarah Akademik DG 52
Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda Sains Perpustakaan dan Maklumat

Dr. Rosly bin Kayar
Pensyarah Akademik DG 52
Phd (Psikologi Pendidikan), UTM
Sarjana (Psikologi Pendidikan), UTM
Sarjana Muda Sastera (pengajian Melayu / Sejarah), UM
Diploma Pendidikan (Pengajian Melayu / Sejarah), UM

Tn. Hj. Omar bin Zakaria
Pensyarah Akademik DG 52

Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pusat Sumber)
B.Sc. (Hons) Biological Sciences
Certificate in Computational Thinking and Teaching Computer Science, BCS
AMBCS


En. Rosli bin Mohamad
Pensyarah AKademik DG 48
Kaunselor Berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia

M. Ed. (Bimbingan & Kaunseling), UTM
B. Ed. (Bimbingan & Kaunseling), UPM
Sijil Perguruan (PJPK), MP Ilmu Khas

En. Said bin Sulaiman
Pensyarah Akademik DG 48
Kaunselor Berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia
Bachelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), UPM
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu (SR)), MPMK, Johor Bahru

Dr. Faridah binti Mohd Sopah
Pensyarah Akademik DG 48
PhD Psikologi Pendidikan (Pintar cerdas), UKM
M.Sc (Bimbingan & Kaunseling), UPM
Bachelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), UPM

Tn. Hj. Azlan bin Lin
Pensyarah Akademi DG 44
Sarjana Pendidikan, UPSI
Ijazah Sarjana Muda Sastera, UKM
Sijil Pengkhususan (KSPK) Teknologi Maklumat dalam Pendidikan, IPGK PM, Melaka
Sijil Perguruan (Pengajian Melayu), MPIP
go to top


Bidang Pengajian Profesional Tahun 2018 | 2017

No comments: