-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Bilik Darjah Abad ke-21

Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Bilik Darjah Abad ke-21 pada tahun 2014 secara rintis dan memperluaskannya pada tahun 2015 (PADU, 2015).

Bilik darjah abab ke-21 mengutama kan 4C: Colaboration (Kolaborasi), Communication (Komunikasi), Critical Thinking (Pemikiran kritis) & Creativity (kreativiti).
Mohd Ariffin bin Abdul Latif. (n.d.). Pembelajaran Abad ke-21.Klik untuk bacaan lanjut:


Rujukan:

Goertz, Patrick. (2015). 10 signs of a 21st century classroom. http://www.edutopia.org/discussion/10-signs-21st-century-classroom. Akses pada Feb 20, 2016 daripada 

Mohd Ariffin bin Abdul Latif. (n.d.). Pembelajaran Abad ke-21. Akses pada Feb 20, 2015 daripada http://www.sdbl.edu.my/sdbl_edu_my/media/File/2015/BAHAN%20LDP/1/KELAS%20ABAD%20KE-21.pdf

Pembelajaran Abad ke-21: Amalan dan pelaksanaan di sekolah. (2015). Anjakan: Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia Bil. 4/2015. Akses pada Feb 20, 2015 daripada http://www.padu.edu.my/files/Anjakan_Bil_4_(2015)_Final.pdf

Showcase kelas pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.  (n.d.) Akses pada Feb 20, 2016 daripada http://jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/2490/pa21-bankuet.pdf

Teach4Learning. (2016). Build a 21st century classroom. Akses pada Feb 20, 2016 daripada http://www.tech4learning.com/21st_century_classroom_elementary

No comments: