-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Blogger - Pengurusan dan Pentadbiran Menjemput  Pengarang  Tambahan,  menukar  status  pengarang  kepada  Admin  serta  membuang  pengarang  tambahan.


         Blogger merupakan Google Apps yang menyediakan perkhidmatan penerbitan laman web ataupun halaman wab berkala atas talian oleh individu ataupun kumpulan kecil. Ia adalah percuma untuk semua pemegang akaun Gmail.

           Sekiranya sesebuah blog ditadbir dan urus oleh kumpulan kecil, blog tersebut mempunyai kemudahan untuk menambah bilangan pengarang dan Admin.

          Terlebih dahulu Admin yang membina blog tersebut perlu mempelawa pengarang tambahan sebagai pengarang bersama dengan menggunakan fitur "Invite Authors".

          Admin mempunyai kuasa bagi menetapkan pengarang tambahan itu kekal sebagai pengarang biasa ataupun menaikkan taraf sebagai Admin tambahan yang membolehkannya mengubah settings blog.

          Panduan berikut menunjukkan langkah-langkah untuk mempelawa pengarang tambahan dan menukar status pengarang tambahan kepada status Admin. Bahagian akhir panduan ini juga menunjukkan cara untuk membuang pengarang tambahan sekiranya perlu.
          Yang berikut merupakan perspektif individu yang dijemput,  bagaimana menerima tawaran serta memulakan proses pengarangan:Embed PowerPoint dalam post di Blogger.Klik untuk membaca:


No comments: