-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Galeri Ilmu Pendidikan

        Ruang legar di Bangunan Ilmu Pendidikan tersedia Galeri Ilmu Pendidikan yang mempaperkan koleksi hasil kerja kursus pelajar. Setiap bidang akan menyediakan dan menyelenggara sudut pameran masing-masing. Ia bertujuan memberikan contoh media pengajaran yang boleh diteladani oleh pelajar-pelajar lain bagi mendapatkan idea pemilihan media untuk pelbagai tujuan.

        Yang berikut merupakan sebahagian daripada koleksi yang disediakan di Galeri Ilmu Pendidikan:


2016 : Jan | Oktober

No comments: