-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Google Apps For Education


Pengenalan | GMail | Google Drive | Google Docs | Google Slides | Google Sheets | Google Forms | Google Drawing | Google Calendar | Google Photos | YouTube | Blogger | Sites | Hangout Google Extensions | Google Street View 


Pemilik akaun Gmail disediakan kemudahan Google Apps secara percuma. Antaranya ialah Google Drive untuk penyimpanan Data, untuk golongan pendidik yang mempunyai domain name "edu", kapasitinya adalah tiada had.

Selain daripada Dirve, terdapat applikasi sepeti:
  • Docs (dokumen serupa dengan MS Word)
  • Slides (persembahan slide elektronik)
  • Sheets (lembaran data untuk penganalisisan data)
  • Forms (borang yang boleh berfungsi sebagai soal selidik, kuiz dll.)
  • Photos (Album dan Penyunting Foto)
  • Calendar (Mewujudkan event, kolaborasi dan pelawaan peserta)
  • Blogger (Penyediaan blog)
  • Sites (penyediaan site). dsb.


Klik untuk maklumat lanjut:

No comments: