-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Artikel Sumbangan Pensyarah - ILMU PENDIDIKAN

jQuery UI Accordion - Default functionality Klik untuk memilih bidang:
ILMU PENDIDIKAN | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK | PENDIDIKAN PEMULIHAN | PENDIDIKAN KHAS | BIMBINGAN DAN KAUNSELING | PENYELIDIKAN | PROGRAM TRANSFORMASI KPM

ILMU PENDIDIKAN
Klik untuk memilih pengarang:

JAMAL MOHD NASIR BIN ATAN


JAMAL MOHD NASIR BIN ATAN
Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan)
Bachelor Pendidikan (Pengajaran BM)
Sijil Perguruan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)


Klik untuk membaca artikelnya:

FADHILAH BINTI ASPAR


Fadhilah binti Aspar
Ketua Bidang Ilmu Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pendidikan), UTM
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian (BBA Hons), UUM
Diploma Perbankan, UiTM
Diploma Pendidikan (Perdagangan/Ekonomi Asas), UTM


Klik untuk membaca artikelnya:

SITI SALEHA BINTI SAMSURI, PhD

Siti Saleha binti Samsuri, PhD
Bidang Prasekolah

Ijazah Doktor Falsafah - Pendidikan Khas Awal Kanak-kanak, UKM
Ijazah Sarjana - Pendidikan Prasekolah, UKM
Ijazah Sarjana Muda - Pendidikan Awal Kanak-kanak, UM
Sijil Asas Perguruan - Pendidikan Awal Kanak-kanak, MPRM


Klik untuk membaca artikelnya:
  • Siti Saleha binti Samsuri. (2016, Sep 9). Cabaran guru: Mengapa guru perlu menulis.

No comments: