-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Jurnal

Jabatan Ilmu Pendidikan menerbitkan Jurnal Wacana Pendidik Guru secara berkala pada setiap tahun.
Jurnal   Keterangan   Catatan                 
Jurnal Penyelidiakan Tindakan Program Pensiswazahan Guru 2015
Terbitan Tahun 2015
Penyunting: Dr. Kamisah bt. Buang

Wacana Pendidikan Guru
Terbitan Tahun 2014
Penyunting: Dr. Kamisah bt. BuangJurnal Penyelidikan Tindakan Pendidikan Prasekolah
Terbitan Tahun 2014
Penyunting: Dr. Kamisah bt. Buang


Jurnal Penyelididkan Tindakan Pendidikan Prasekolah 2011
Terbitan Tahun 2011
Penyunting: Dr. Kamisah bt. BuangNo comments: