-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sumitra Kan Fong Kuen

Pensyarah Bidang Teknologi Pendidikan

Kelayakan Akademik/Ikthisas:
 • M.S. (Teknologi Pendidikan), Universiti Putra Malaysia (2006)
 • B. Ed. (Hons.) Ekonomi/Perdagangan, Universiti Sains Malaysia (1997)
 • Certificate in Computational Thinking and Teaching Computer Science, British Computer Society (2016)
 • Rancangan Sijil Teknologi Pendidikan (Media), Universiti Sains Malaysia (1992)
 • Sijil Perguruan Asas (PPAKC), Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang (1983)
 • Associate Member of British Computing Society / AMBCS (2016)
 • Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013 (2016)


Kejurulatihan:
 • Jurulatih Utama Frog VLE
 • Jurulatih Kebangsaan Habits of Mind (Program i-THINK)
Sumbangan Profesional
 • Penyelaras Portal Pembelajaran IPGM Kampus Tun Hussein Onn
 • Pengerusi JK Kecil Frog VLE, JK Program Pembangunan Profesional IPGKTHO
 • AJK JK Kecil i-THINK, JK Program Pembangunan Profesional IPGKTHO
 • AJK JK Jadual Waktu IPGKTHO
 • Penyelaras laman web Jabatan Ilmu Pendidikan
 • Penyelaras Kursus EDUP3053 Teknologi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran (Technology For Teaching and Learning).
Penglibatan profesional / komuniti:
 • Fasilitator Bengkel GAFE Siri 1/2016 - Google Drive - pada 6 Jan 2016 anjuran JK Kecil Frog VLE IPGKTHO di Makmal Komputer 1, IPGKTHO
 • Fasilitator Bengkel Frog Champion IPGKTHO 2016 anjuran JK Kecil Frog VLE IPGKTHO pada 9-12 Jan 2016 di Makmal Komputer 1, IPGKTHO.
 • Penceramah KL EdTech Day 2016 Anjuran GEG Petaling Jaya pada 23 Jan 2016 di IPGK Bahasa Melayu, Lembah Pantai bertajuk "EDpuzzle, pengalaman tontonan video interaktif".
 • Fasilitator Bengkel GAFE Siri 2/2016 - Docs- Penulisan Berkolaborasi - pada 25 Mac 2016 anjuran JK Kecil Frog VLE IPGKTHO di Makmal Komputer 1, IPGKTHO.
 • Fasilitator Bengkel Latihan Kemahiran Pemikiran Komputasional dan Scratch untuk pelajar PISMP BC Ambilan Jun 2014 pada 15-16 April 2016 di Bilik Pengajaran Mikro.
 • Fasilitator Bengkel Presentation & Formatting Slide Technique untuk staf IPGKTHO pada 3 Mei di LDP1, IPGKTHO.
 • Fasilitator Bengkel Google Apps for Educator Anjuran Unit LDP di Bilik Mesyuarat A pada 19 Mei 2016, Pusat Sumber, IPGKTHO.
 • Pelaksana Classroom Investigation - Computational Thinking Skills and Teaching Computer Science Programme di SJK(C) Hwa Nan, Batu Pahat, Johor pada 26 Jun 2016.
 • Fasilitator Bengkel Lanjutan Frog Champion IPGKTHO 2016 pada 27 Ogos 2016 di Makmal Komputer 1, IPGKTHO .
 • Pembentang EduX Boot Camp, anjuran GEG Klang pada 18 Sep 2016 di SJK(C) Pandamaran B, Pelabuhan Klang, Klang, Selangor.
 • Kursus Frog VLE untuk pelajar PISMP Sem 5 Ambilan Jun 2014 IPGKTHO pada 2 November 2016 di Balai Persidangan, IPGKTHO.
 • Pengubalan Modul ToT Pemikiran Komputasional IPG, KPM.
Blog :      Learning Made Easy!@Sumitrakanfk.com
               Jabatan Ilmu Pendidikan@Blogger             
               JK Majlis Rasmi IPTHO@Blogger
               Blog OLL PPG@Blogger
               Panduan Penggunaan Portal Pembelajaran IPGM Kampus@Blogger                         
Website: EDpuzzle: Tontonan Video Interaktif@VLE
               Google Apps for Education@VLE

No comments: