-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Lontaran Idea - Robotics

Digital Maker | Teknologi Robotik |Teknologi Robotik

Aplikasi STEM dalam bidang robotics telahpun menjadi realiti di mana teknologi robotics digunakan untuk membantu mengatasi pelbagai masalah manusia. Yang berikut merupakan beberapa video yang menunjukkan teknologi yang telah menjadi realiti:

geobites. (2015). 10 extraordinary exoskeletons. [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=kQ0RBLKkZjY

No comments: