-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Lontaran Idea - Digital maker

Teknologi seharusnya membantu manusia menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti hidup.
Mungkinkah generasi muda kita berkeupayaan mendalami bidang STEM dan membawa kepada reka cipta yang dapat membawa kesedaran tentang keperluan semasa dan mereka cipta pelbagai produk bagi mencapai tujuan ini.

Yang berikut merupakan beberapa sumber ilham yang dapat diambilkira dalam usaha menceburkan diri dalam bidang "Digital Maker":

Digital Maker | Teknologi Robotik |Dengarkan pandangan pelajar terhadap impak pergerakan pembinaan produk digital terhadap dirinya:

Edutopia. (2014). How the maker movement connect students to engineering and technology. [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=e9lvW6ZY-Gs

 


Danny Maas. (2015). Getting started with the maker movement in your school. [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=Z2zzHUGVyW4

Digital Maker Space

TWiT Netcast Network. (2016). How to create a maker space. [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=BEUDgfsy-8k 


No comments: