-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Pengenalan kepada Autisme

Klik untuk bacaan lanjut:

Pengenalan | Ciri-ciri Austime  | Penjagaan | Rawatan |

Apakah itu Autisme?

Yang berikut adalah video penerangan tentang Autisme daripada Prof. Madya Dr. Hasnah Toran , Pengarah Program PERMATA Kurnia:

PERMATA Programme. (2015). Apa itu Autisme? [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=Qn4mugYW70E

Bagaimanakah kita dapat mengenalpasti tanda-tanda autisme?
behaviorfrontier. (2011). What is autism? Do you know the signs? [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=lbXjW-cX9kQ

Autisme dapat dikenalpasti seawal bayi berusia 6 bulan, sila tontoni video yang berikut:

Emory University. (2010). Early detection test for autism. [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=89KnHRLz7EQ

Secara am, kita dapat memerhatikan tanda-tanda awal Autisme:
Memahami Autisme. (2016). Tanda-tanda awal Autisme. [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=YFk1BYi6S2k

No comments: