-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Microsoft Word

Microsoft Word merupakan perisian applikasi pejabat berbentuk pemprosesan perkataan yang amat membantu dalam penghasilan dokumen, surat-menyurat dsb. Ia dilengkapi dengan pelbagai fitur yang membolehkan kita mengurus, mengedar dan mempersembahkan maklumat secara teratur dan menarik.

Anda boleh klik pautan yang berikut bagi mengikuti panduan dan tutorial menggunakan beberapa fitur yang dapat memudahkan proses dokumentasi dan pengurusan dokumen

Klik untuk membaca:

No comments: