-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Bidang Pendidikan Khas dan Pemulihan - 2017

Bidang Pendidikan Khas dan Pemulihan diterajui oleh Sebagai Ketua Bidang

  Gambar fotoJawatan Kelayakan Akademik & Ikhtisas

Pn. Hjh. Norashikin binti Jasmon
Ketua Bidang Pendidikan Khas dan Pemulihan
Pensyarah Akademik DG 44

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran)
Diploma Perguruan (Bahasa Melayu)Pn. Hjh. Normah binti Mat Daut
Pensyarah Kanan DG 54
Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu), UKM
Diploma Pendidikan, UKM

Pn. Hjh. Maznah binti Madu
Pensyarah Kanan DG 54
Sarjana Pendidikan (Pentadnbiran Pendidikan), UKM
Bachelor Sains (Hons) serta Pendidikan (Matematik), UTM
Diploma Sains serta Pendidikan (Matematik), UTM
Kursus Dalam Perkhidmatan (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran), MP Ilmu Khas

En. Mohd Rosman bin Salubin
(Timbalan Ketua Jabatan 1)
Pensyarah Akademik DG 48
M. Ed (Pendidikan Khas), UKM
Ijazah Sarjana Muda (Bermasalah Pembelajaran), UKM

Pn. Tan Sok Phiaw
Pensyarah Akademik DG 48
Sarjana Pendidikan Bahasa Melayu, UKM
Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan, USM

Pn. Rozita binti Rahmat
Pensyarah Akademik DG 44
Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran), UTM
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Kewangan), UiTM
Diploma Pendidikan (Pendidikan Matematik Sekolah Rendah), IPG Raja Melewar
Diploma Pengajian Perniagaan, UiTM

En. Mohd Azhar bin Ab. Rahman
Pensyarah Akademik DG 44
Kaunselor Berdaftar
- Kementerian Pembangunan wanita, keluarga dan Masyarakat
Sarjana Muda Pengurusan Kaunseling, UMT
Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), UTM
Diploma Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), IPGK Ilmu Khas

Pn. Noor Aziza binti Anuar
Pensyarah Akademik DG44
Sarjana Pentadbiran Perniagaan, UiTM
Sarjana Pengurusan (Teknologi) Kewangan, UTM
Diploma Pendidikan (Pengajian Melayu)

No comments: