-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Perkembangan Kanak-kanak - Video Playlist

Yang berikut merupakan playlist untuk video-video yang membantu memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap perkembangan kanak-kanak:


Parents. (2012). How sperm meet egg.
Klik untuk menonton video yang berikut:

Naked Science. (2015).Life before birth - In the womb.

Danaille D. (2013). Developmental milestones - infants.

Center of the Developing Child at Havard University. (2011).Experiences build brain architectures.

Center of the Developing Child at Havard University. (2011). Serve & return interaction shapes brain circuitry.

No comments: