-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Pendidikan awal kanak-kanak

Klik untuk membaca:

KSPK Semakan 2017 | Pendidikan Awal Kanak-kanak |


Pendidikan awal kanak-kanak mengutamakan usaha asuhan yang sistematik berasaskan teori psikologi perkembangan kanak-kanak dan strategi membentuk corak pembelajaran serta perkembangan yang seimbang dalam segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan awal kanak-kanak bukan semata-mata untuk melatih kanak-kanak menguasai kemahiran kognitif, psikomotor dan afektif bahkan mementingkan pembentukan sahsiah yang baik agar setiap kanak-kanak akan menjadi ahli masyarakat yang penyayang, proaktif dan mempunyai minda kelas pertama.

Yang berikut merupakan artikel mengenai aspek-aspek perkembangan kanak-kanak yang perlu dititikberatkan:

Perkembangan Fizikal Kanak-kanak
Perkembangan Mental Kanak-kanak

No comments: