-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Prinsip Reka Bentuk GrafikPenyediaan media dan bahan pengajaran berlandaskan prinsip reka bentuk grafik dan juga prinsip reka bentuk mesej dapat membantu mengawal mutunya sebagai penyalur maklumat pendidikan yang berkesan dan menarik.

Antara prinsip reka bentuk grafik yang menjadi panduan adalah prinsip CASPER yang terdiri daripada akronim:

  • Contrast (kontras)
  • Alignment (susun letak)
  • Simplicity (mudah)
  • Proximity (berdekatan)
  • Emphasis (penekanan)
  • Repetition (pengulangan)
Anda boleh mengklik pautan yang berikut untuk bacaan lanjut:
No comments: