-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sampel Projek PowToon

Yang berikut merupakan koleksi projek PowToon yang dihasilkan oleh pensyarah:


Sumitra Kan Fong Kuen |


Sumitra Kan. (2016). Flipped Learning: The Taiwanese version. Sumitra Kan. (2016). The cognitive theory of multimedia learning.

No comments: