-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sample Projek Scratch - Permainan

Sebahagian besar projek Scratch Programming yang dihasilkan adalah bagi tujuan memenuhi syarat pensijilan Computational Thinking Skills & Teaching Computer Sains Programme oleh British Computing Society (CT&CS BCS) bagi Jurulatih Utama anjuran KPM-MDEC.


Sumitra Kan Fong Kuen |

Projek kategori Pengajaran & Pembelajaran (T&L) | Penceritaan (Story) | Permainan (Game) | Muzik (Music) | Animasi (Animation) | Lukisan (Drawing)

Yang berikut merupakan permaian yang disediakan dengan mekanisme mengira skor.


Kan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Latihan Scratch - BroadcastHasil Latihan Bengkel CT&CS BCS.

Catatan: Klik ikon bendera hijau untuk memulakan permainan.


Kan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Catch Pokemons


Kan, Sumitra Fong Kuen. (2016). Catch Pokemons version 3.

Yang berikut merupakan percubaan menghasilkan projek Scratch untuk mengeklon sprite dengan "magical wand".

SumitraKanKF - Teacher account | SumitraKan - Scratcher account

No comments: