-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Penerbitan Video Pelajar PISMP BC Ambilan Jun 2016

Klik untuk melihat Projek Video EDUP3053 Pelajar PISMP Ambilan:  

Jun 2016: BCN | BM | PA | PJK | PAKKRBT1 | RBT2 | RBT3  || Jun 2015PKP || Jun 2014PSV | BC Pelajar PISMP BC (SK) Ambilan Jun 2016 dikehendaki menerbitkan video pendidikan sebagai projek untuk kursus EDUP3053 Teknologi Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Yang berikut merupakan sampel projek video pelajar:

Chua, Charlene. (2017). Kejujuran. [Video file].


Liu, Doris Sin Yee. (2017). Daya dan kesannya. [Video file].


Lau, Siew Zing. (2017). Sifat-sifat cahaya. [Video file].

Sila klik pautan yang berikut untuk melihat video terbitan pelajar yang lain:

1.

9.
2.

10.
3.

11.
4.

12.
5.

13.
6.

14.
7.

15.
8.

16.


No comments: