-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Unplug activity

Adakah semestinya aplikasi kemahiran pemikiran komputasional memerlukan penggunaan komputer dan perkakasan elektronik yang lain?

Jawapannya "Tidak!"

Kita boleh mengajarkan kemahiran seperti peniskalaan, pemikiran logikal, dll lagi tanpa penggunaan gajet yang tersebut di atas.

CSunplug. (2012). Computer Science unplug trailer. [Video file]. https://www.youtube.com/watch?v=KOYy4kyLEHs


Yang berikut merupakan laman web yang membekalkan maklumat yang tersebut:

No comments: