-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sunday, 14 January 2018

Persembahan MS PowerPoint - Kesan animasi "Flip"

MS PowerPoint merupakan persembahan elektronik yang boleh digunakan secara online  ataupun offline. Salah satu kekuatan PowerPoint adalah kesan animasinya yang pelbagai dan menarik. Kita menggunakan kesan animasi bagi menghidupkan persembahan slaid dengan memasukkan kesan animasi.

Tutorial ini bertujuan memperkenalkan kesan animasi "Flip". Ia terdiri daripada dua objek yang mempunyai kesan yang berlainan, iaitu, satu adalah Exit effect - Collapse dan satu lagi adalah Entrance effect - Stretch.

Yang berikut merupakan persembahan PowerPoint yang merupakan panduan melakukan kesan animasi ini:

No comments: