-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sunday, 14 August 2016

Mari tangkap POKEMON - Tahap Permulaan

          Kemahiran Pemikiran Komputasional dimanifasi dalam bentuk penggunaan kod dalam algoritma. Salah satu bentuk bahasa pengaturcaraan visual yang diperkenalkan kepada murid sekolah adalah Scratch Programming Projects, ciptaan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

          Murid-murid perlu merancang dan menyediakan algoritma bagi menyelesaikan masalah yang diberikan dalam bentuk simulasi. Mereka perlu menguasai kemahiran pemikiran komputasional yang asas seperti "Decompose", "Abstraction", "Evaluation", "Algorithm"  dan sebagainya bagi memecahkan tugasan kepada langkah-langkah yang berturutan secara logikal. Procedur asas ini diterjemahkan dalam bentuk algoritma yang boleh dipersembahkan dalam bentuk animasi melalui Scratch Programming. Bagi kurikulum KSSR yang sedia ada, murid-murid Tahun 6 didedahkan dengan kemahiran ini dalam mata pelajaran TMK dan ia dilanjutkan pada peringkat sekolah menengah nanti.

          Yang berikut merupakan sebuah projek Scratch Programming yang mudah yang melibatkan kemahiran asas pada tahap permulaan:


 Sumitra Kan Fong Kuen. (2016). Catch Pokemons.

          Program ini melibatkan aplikasi konsep dan kemahiran dalam kategori "motion", "looks", "operator", "data", "events" dan "control".

Catatan:
Projek Robotics merupakan komponen STEM  yang  melibatkan penggunaan kod pengaturcaraan EV3 Mindstorm ProgrammerApp LEGO. Ia tidak menggunakan bahasa pengaturcaraan Scratch Programming.

Post a Comment