-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Monday, 20 February 2017

Modul Penggunaan eXeLearning versi 1.04

eXeLearning merupakan alat pengarangan "courseware" interaktif berasaskan web (dalam format  XHTML or HTML5) yang boleh digunakan oleh para pendidikan sama ada secara dalam talian ataupun offline. Ia merupakan perisian sumber terbuka (open source) yang dibangunkan oleh sekumpulan Developer di bawah Ketua Projek Antonio Monje Fernández (eXeLearning.net, 2017).

Anda boleh integrasikan teks, imej, video, klips multimedia, permainan (kuiz) interaktif dalam usaha menyediakan bahan pembelajaran interaktif yang menarik.

Pn. Teresa Seow Sieu Kian telahpun menyediakan modul penggunaan eXeLearning versi 1.04 untuk berkongsi maklumat bagaimana menggunakan eXe Learning secara mudah langkah demi langkah:

i) Siri 1

ii) Siri 2

Rujukan

eXeLearning.net. (2017). Developers. Retrieved Feb 20, 2017 from http://exelearning.net/developers/#tab1

No comments: