-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sunday, 5 March 2017

Modul Alat Pengarangan Authorware 6.5

Macromedia Authorware (kini telah dikenali sebagai Adobe Authorware, versi yang terkini pula adalah yang ke-7) merupakan alat pengarangan multimedia interaktif untuk menghasilkan bahan ePembelajaran. Ia menggunakan platform bahasa pengaturcaraan grafik yang berasaskan carta aliran. Ia adalah perisian aplikasi yang berbayar.

Pengguna tidak perlu menggunakan bahasa pengaturcaraan tetapi menggunakan peralatan yang tersedia dalam panel antara muka perisian tersebut. Modul dan tutorial yang dihasilkan boleh digunakan secara online dan juga offline.

Yang berikut merupakan panduan penggunaan Authorware versi 6.5 yang disediakan oleh Pn. Teresa Seow Sieu Kian:

No comments: