-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Monday, 3 April 2017

Lawatan Sambilan Belajar Amalan Pedagogi "Filpped Classroom" ke Sekolah Tinggi Chung Hua, Seremban


Rombongan Lawatan Sambil Belajar
Pada 30 Mac 2017 (Jumaat), dua orang pensyarah IPGKTHO telah menyertai rombongan Lawatan Sambil Belajar Amalan Pedagogi "Flipped Classroom" anjuran Panitia Bahasa Cina (Sekolah Menengah) PPD Batu Pahat ke Sekolah Menengah Tinggi Chung Hua, Seremban, Negeri Sembilan. Rombongan ini terdiri daripada 43 orang peserta, termasuk seorang pegawai PPD Batu Pahat, 40 orang Ketua Panitia Bahasa Cina dan guru Bahasa Cina Sekolah-sekolah Menengah Jenis Kebangsaan di Daerah Batu Pahat serta dua orang pensyarah IPGKTHO.

Dr. Nah Chee TOng Flipped Classroom Penerangan Pelajar


Tugas pembelajaranPedagogi "Flipped Classroom" versi Republik Taiwan ini merupakan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar yang memberikan penekanan kepada penglibatan pelajar yang aktif dengan tujuan melatih mereka membina kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), bertanggungjawab atas pembelajaran kendiri serta menguasai kemahiran komunikasi bagi menyampaikan idea secara efektif.

Guru akan membuat perancangan Pengajaran dan Pembelajaran dengan menyediakan tugasan pembelajaran yang bermula dengan pernyataan masalah authentik dan menyediakan soalan-soalan pemahaman yang membantu pelajar memahami inti pati petikan bahan rujukan dan teks. Soalan-soalan ini merangkumi kesemua enam aras kesukaran dalam Taksonomi Bloom.

Pembelajaran kendiriProses pembelajaran dalam bilik darjah menekankan empat langkah utama, iaitu
  • Sesi pembelajaran kendiri bahan yang disediakan oleh guru
  • Sesi perbincangan kumpulan dengan tujuan memupuk kemahiran interaksi sosial, berunding bagi pengesahan fakta dan mencapai kata sepakat semasa membuat rumusan secara kolektif
  • Pembentangan hasil perbincangan oleh wakil kumpulan
  • Rumusan yang dibuat oleh guru bersama pelajar
Ia mengutamakan sistem pemberian mata atas pencapaian kumpulan dan individu bagi mengeratkan hubungan antara ahli kumpulan serta memotivasikan individu dan kumpulan untuk mengumpul mata bagi membuktikan kejayaan pembelajaran dalam pelbagai aktiviti pembelajaran.

Panduan dan BimbinganIa berbeza daripada versi "Flipped Classroom" yang dianjurkan oleh Salman Khan pada tahun 2004 dari segi kurang memberikan penekanan kepada bahagian pembelajaran kendiri melalui video dan bahan pembelajaran di rumah terlebih dahulu sebelum hadir ke sekolah. Setakat ini, pelajar-pelajar di sekolah tempatan masih belum berjaya  membentuk tabiat membuat persediaan di rumah sebelum hadir di sekolah seperti mana yang dimacukan oleh Jonathan Bergmann dan Aaron Sams di Woodland Park High School pada tahun 2007.

Pedagogi "Flipped Classroom" versi Taiwan ini telah dibawa masuk oleh Dr. Nah Che Tong, guru Sains di Sekolah Tinggi Chung Hwa, Seremban dan menyediakan kemudahan sesi pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah yang terbuka di sekolah beliau bagi membenarkan pendidik yang berminat memerhatikan pelaksanaan pedagogi tersebut. Beliau juga menerima jemputan ke sekolah-sekolah lain untuk berkongsi maklumat dan membuat tunjukcara pedagogi ini dengan menggunakan pelajar di sekolah tuan rumah.

Ketika rombongan Batu Pahat berada di sini, Dr. Nah telah membuat demo mengajar Bahasa Cina menggunakan pedagogi "Flipped Classroom", disusuli dengan sesi soal-jawab dan perkongsian maklumat teknik pembentukan kumpulan untuk tujuan kolobaratif oleh En Tai. Cik Yee pula berkongsi maklumat tentang kaedah pengiraan skor dan mata pelajar yang menarik. En. Chan, selaku Ketua Panitia pula menerangkan bagaimana mengintegrasikan aktiviti ko-kurikulum bagi memperkasakan lagi pembelajaran bahasa serta penerapan nilai-nilai murni dan amalan budaya. Pihak sekolah juga telah memperkenalkan aspek kurikulum dan maklumat tentang pengurusan dan pentadbiran kurikulum sekolah tersebut.

Aktiviti Berkumpulan Teknik pengiraan skor Pengintegrasian aktiviti ko-kurikulum
Kurikulum host peserta

Wakil daripada rombongan lawatan juga berkesempatan bertukar pemikiran tentang pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah menengah kebangsaan dalam aspek pembelajaran Bahasa Cina.

Ketua Rombongan Wakil Batu Pahat 2 Wakil Batu Pahat 3 Pengetua SMTCH peserta

Sesi Q&A Sesi Q&A Penyampaian cenderahati

Para peserta rombongan juga melawat Muzium Sejarah Pembangunan Sekolah yang dipandu oleh wakil pelajar yang dilatih khas sebagai Embassador sekolah tersebut.

muzium Embassador pelajar Muzium
Penyambut tetamu Cafe Salaman sebelum bertolak kembali ke BP


Post a Comment