-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Wednesday, 14 June 2017

Soal Selidik Kesediaan Mengaplikasi Kemahiran Berfikir ArasTinggi dan Tabiat Berfikir dalam kalangan pelajar PISMP selepas menghadiri kursus

Dr. Rosly bin Kayar telah menyediakan boring soal selidik tentang kesediaan pelajar PISMP mengamalkan KBAT selepas menghadiri kursus.

Pelajar-pelajar yang terlibat sila klik butang ini bagi menjawab soal selidik tersebut.

Post a Comment