-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Saturday, 29 July 2017

Kemahiran Pemikiran Komputasional, Pemikiran logikal, sudahkah kita bersedia?

Sejak KSSR Semakan 2017 dilaksanakan bermula dengan pelajar Tahun 1 di sekolah rendah dan KSSM bermula dengan mata pelajaran Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 1 dan Sains Komputer Tingkatan 4 di sekolah menengah di seluruh negara sejak Januari 2017, kemahiran pemikiran komputasional yang mementingkan pemikiran logikal, dan pembelajaran kemahiran "coding" telah diintegrasikan merentasi kurikulum.

MDEC (Malaysia Digital Economy Corporation) bertanggungjawab memacukan transformasi digital baik untuk sektor industri,  kalangan pendidik dan juga pelajar dengan penganjuran pelbagai latihan profesional untuk pendidik serta Pergerakan Digital Maker (Digital Maker Movement) untuk kalangan pelajar pelbagai peringkat ilmu. 

Seramai 17,000 guru sekolah dikatakan telah bersedia untuk mengajar coding kepada murid sekolah, dan 100 orang pensyarah IPGK dan 90 orang pensyarah Institut Aminudin Baki telah terlatih sebagai Jurulatih Utama yang bertauliah di bawah British Computing Society, United Kingdom (Chan, 2017 July 29).Untuk membuat rujukan tambahan tentang peluang latihan ini, sila klik pautan yang berikut:

Rujukan
Chan, Adrian. (2017, July 29). Nurturing logical thinking in schools.  The Star Online. Retrieved from http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/07/29/nurturing-logical-thinking-in-schools-more-than-17000-qualified-teachers-to-teach-students-skills-re/
Post a Comment