-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Friday, 14 July 2017

Menjelajahi Kemahiran Pemikiran Komputasional melalui Pengaturcaraan Scratch

Pada 11-13 Julai 2017, IPGM telah menganjurkan Kursus TOT Kemahiran Pemikiran Komputasional dalam PdP untuk pensyarah-pensyarah IPG Zon Utara dan Timur di TELTTraC, Kuala Terengganu.

Yang berikut merupakan bahan persembahan untuk memperkenalkan Modul 2 Pengaturcaraan Scratch ketika melaksanakan sesi menjelajahi Kemahiran Pemikiran Komputasional melalui pengaturcaraan Scratch.


i

No comments: