-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sunday, 6 August 2017

EDUP3053 - Pembentangan Kumpulan: Bercerita menggunakan teknik Kamishibai

Pada semester Jun-Nov 2017, pelajar PISMP Ambilan Jun 2016 yang mengambil kursus EDUP3053 Teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran perlu menjalankan Pembentangan Kumpulan dengan bercerita menggunakan teknik Kamishibai. Mereka menggunakan kotak butai dan kad cerita yang dihasilkan ketika penghasilan projek tutorial, dan mempraktikkan teknik persembahan berasaskan saranan Model ASSURE.

  
Sebagai usaha serampang dua mata, pelajar membuat pembentangan dan merakam video rakan-rakan menggunakan handy video camcorder, iaitu praktis menggunakan media visual untuk pengajaran disamping membelajari kemahiran merakam video dengan peralatan yang sesuai.

 

No comments: