-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Wednesday, 25 October 2017

Kursus Induksi XXXX3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

Pada 24 Oktober 2017(Selasa), Kursus Induksi peringkat IPGKTHO telah diadakan bagi berkongsi maklumat tentang pelaksanaan kursus XXXX3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang bakal diadakan pada semester Jan-Mei 2018, untuk pelajar PISMP Semester 2 Tahun 3 nanti.
En. Zahidi bin Khamis dan Cik Sumitra Kan Fong Kuen yang telah menyampaikan makluma tersebut dan mengadakan perbincangan dengan pensyarah-pensyarah yang mewakili jabatan akademik yang menawarkan kursus tersebut
Untuk maklumat lanjut, sila layari Site Pembelajaran XXXX3125 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran dengan mengeklik pautan yang berikut:


No comments: