-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Tuesday, 21 November 2017

Kursus Kemahiran Pemikiran Komputasional untuk Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan

Jabatan Ilmu Pendidikan telah menganjurkan kursus latihan dalaman mengenai Kemahiran Pemikiran Komputasional untuk pensyarah-pensyarah jabatan.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada konsep-konsep utama Kemahiran Pemikiran Komputasional, kepentingannya dalam KSSR (Semakan 2017) dan aktiviti unplug yang berkenaan.

     

Klik untuk mencapai Parking Lot | Album>>
Post a Comment