-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Tuesday, 14 November 2017

Modul SPSS Versi 22

Modul SPSS Versi 22 ini ditujukan kepada para pendidik untuk menganalisis data soal selidik dan menyediakan laporan  untuk perbincangan dan kesimpulan.

No comments: