-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Saturday, 24 February 2018

Aplikasi Pengaturcaraan Scratch dalam PdP

Penggunaan scripting block Broadcast membenarkan kita mendedahkan ataupun menyembunyikan sesuatu sprite secara progresif mengikut reka bentuk pengajaran kita. Ia adalah asas untuk mempamerkan scene dan babak mengikut susunan yang ditentukan, contohnya pengenalan, arahan aktiviti pembelajaran, persembahan bahan, penutup dan sebagainya. Prinsip yang sama boleh diaplikasi dalam reka bentuk permainan berunsur persaingan dan kuiz interaktif.

Yang berikut merupakan projek Scratch yang bertujuan memperkenalkan konsep warna dalam Bahasa Inggeris.

 
Post a Comment