-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sunday, 11 February 2018

Penceritaan menggunakan PowerPoint

MS PowerPoint merupakan perisian aplikasi multimedia yang menarik khususnya dalam aspek penceritaan.

Berdasarkan objektif pembelajaran dan papan cerita kita untuk mSelain daripada fitur animasi (Entrance, Exit, Emphasis, Motion path) yang menjadikan pergerakan watak dalam persembahan, ia juga membenarkan kita "Rehearse Recording" untuk mengawal rentak persembahan tersebut di samping membenarkan kita mengeksport persembahan tersebut dalam format MP4.

Yang berikut merrupakan contoh persembahan PowerPoint yang dieksport ke dalam format MP4:

Post a Comment