-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sunday, 4 March 2018

Kursus Pendedahan Modul Sisa Pepejal dan Amalan 3R dalam Prasekolah anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan

Tarikh : 4 Mac 2018 (Ahad)
Tempat : Bilik LDP 1, IPGKTHO

Dr. Siti Saleha binti Samsuri telah menjalankan perkongsian maklumat tentang Modul Sisa Pepejal dan Amalan 3R dalam Prasekolah untuk pensyarah-pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan dan pensyarah-pensyarah yang membantu.

     

Beliau telan menyentuh aspek pengelasan sisa pepejal yang terdapat di rumah, sekolah dan tempat awam, dan konsep sisa pepejal yang boleh dikitar semula dan yang sebaliknya. Beliau juga menerangkan persediaan yang perlu dilakukan sebelum mengitar semula bahan-bahan seperti kertas, kaca, aluminium dan sebagainya. Beliau juga telahmemberikan idea tentang menggunakan semula sisa pepejal secara kreatif.

No comments: