-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Artikel Sumbangan Pensyarah - TEKNOLOGI PENDIDIKAN

jQuery UI Accordion - Default functionality Klik untuk memilih bidang:
ILMU PENDIDIKAN | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK | PENDIDIKAN PEMULIHAN | PENDIDIKAN KHAS | BIMBINGAN DAN KAUNSELING | PENYELIDIKAN | PROGRAM TRANSFORMASI KPM

TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Klik untuk memilih pengarang:

SUMITRA KAN FONG KUEN, AMBCS

Sumitra Kan Fong Kuen, AMBCS
Bidang Teknologi Pendidikan

M.Sc. (Teknologi Pendidikan), UPM
B. Ed (Hons) Ekonomi/Perdagangan, USM
Certificate in Computational Thinking and Teaching Computer Science Programme, British Computing Society
Rancangan Sijil Teknologi Pendidikan (Media), USM
Sijil Perguruan Asas (PPAKC), Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang


Klik untuk membaca artikelnya:

No comments: