-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sample Projek Scratch - Lukisan

Sebahagian besar projek Scratch Programming yang dihasilkan adalah bagi tujuan memenuhi syarat pensijilan Computational Thinking Skills & Teaching Computer Sains Programme oleh British Computing Society (CT&CS BCS) bagi Jurulatih Utama anjuran KPM-MDEC.


Sumitra Kan Fong Kuen |

Projek kategori Pengajaran & Pembelajaran (T&L) | Penceritaan (Story) | Permainan (Game) | Muzik (Music) | Animasi (Animation) | Lukisan (Drawing)

Yang berikut adalah latihan menyediakan lukisan bentuk geometri:

No comments: