-->

Menu2

ImageSlider5

Peneraju Pedagogi Pembentuk pendidik berwibawa Membantu dan membimbing ke arah kejayaan Mendidik tunas bestari Inovasi digital dalam PdP Menghasilkan pendidik bertaraf dunia

Berita Terkini

Sample Projek Scratch - Muzik

Sebahagian besar projek Scratch Programming yang dihasilkan adalah bagi tujuan memenuhi syarat pensijilan Computational Thinking Skills & Teaching Computer Sains Programme oleh British Computing Society (CT&CS BCS) bagi Jurulatih Utama anjuran KPM-MDEC.


Sumitra Kan Fong Kuen |

Projek kategori Pengajaran & Pembelajaran (T&L) | Penceritaan (Story) | Permainan (Game) | Muzik (Music) | Animasi (Animation) | Lukisan (Drawing)

Berikut merupakan projek untuk Latihan Jurulatih Utama untuk Program CT&CS anjuran British Computing Society (BCS).

Catatan: 
Klik ikon bendera hijau untuk memainkan projek dan butang merah untuk menghentikannya. Klik butang segi empat berwarna biru v449 di pepenjuru kiri untuk paparan Full Screen


No comments: